Das neue Lenovo kann man mit Windows oder Chrome OS haben. Cool!

http://www.mobiflip.de/lenovo-thinkpad13-chrome-os-windows10/

Lenovo_ThinkPad_13